Contactgegevens

Contact

Contactgegevens

Postadres
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

BCT-loket Dak- en thuislozen
Bezoekadres: Wilhelminastraat 10, 2011 VM, Haarlem.
Openingstijden: 9.00 - 12.30 uur
Telefoon: 023 - 511 44 77
Email: bctkennemerland@vrk.nl

De BCT is telefonisch en per mail bereikbaar van 9:00-17:00 uur. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon aan te nemen kunt u de voicemail inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld door één van onze medewerkers.
 
 
BCT Meldpunt Zorg & Overlast
Telefoon: 023 - 515 99 98
Email: ggdvangnet@vrk.nl

Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens
Indicatie:  
BCT telefoon: 023 - 515 99 98
Informatie begeleiding:
Telefoon Leger des Heils: 023 - 553 39 30
Telefoon Zorgbalans (vraag naar afdeling zorgbemiddeling) : 023 - 891 89 18

Klachten
De klachtenprocedure van de Veiligheidregio Kennemerland/GGD Kennemerland geldt voor klachten over de behandeling door BCT-medewerkers en zorgcoördinatoren bij de GGD.
Voor de behandeling van klachten is een regeling vastgesteld. Klik hier voor de betreffende Klachtenregeling.